هرمزپرس
» تا زمانی که آمریکایی‌ها خوی استکباری را کنار نگذارند ما نیز شعار «مرگ بر آمریکا» را کنار نمی‌گذاریم
دانش و فناوری
اقتصادی
سیاسی
7701772_184برخی از گیاهان آپارتمانی که به خانه های ما زیبایی فراوانی می بخشند در حقیقت می بایست جایی دور از محیط منزل پرورش یابند.
کارگرانتهران- ایرنا- مبنای افزایش مزد سال ۱۳۹۷ کارگران ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تعیین شد که نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال افزایش یافت.
تتتخبرگزاری رویترز گزارش داد که سه کشور اروپایی، در تلاشی برای جلوگیری از خروج واشنگتن از برجام، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران پیشنهاد کرده‌اند.