هرمزپرس
» اسلاید
دانش و فناوری
اقتصادی
سیاسی
12محققان دانشگاه جامع علمی کاربردی موفق به طراحی رباتی برای انجام برخی عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی شدند.
6احداث شهرک صنعتی ایران و چین در جاسک از جمله طرح های دولت تدبیر با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی بود که اکنون پس از سه سال نه تنها گذر صنعت گران چشم بادامی ها به هرمزگان نیافتاده بلکه تزریق اعتبارات برای احداث زیرساخت ها نیز در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
1بیانات رهبر معظم انقلاب ما را بر آن داشت تا به بازخوانی برخی از اقدامات دوران سه ساله صدارت “میرزا محمد تقی‌خان فراهانی” مشهور به “امیر کبیر” بپردازیم.