براساس آخرین رتبه‌بندی صورت گرفته درنظام رتبه‌بندی یورپ نام ۱۵ دانشگاه ایرانی در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا در حوزه علوم فنی – مهندسی، رایانه و فناوری قرار گرفت.

Multimedia22

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمزپرس، رتبه‌بندی یورپ یک نظام نوظهور برای رتبه‌بندی دانشگاه‌هاست که توسط کشور ترکیه منتشر و به روز می‌شود که تاکید عمده این نظام بر میزان تولیدات علمی و استنادها، نشریات علمی، و همکاری‌های علمی است که از پایگاه «وب آو ساینس» اخذ می‌شوند.

 

در ویرایش اخیر این نظام رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۲ – ۲۰۱۳ نام ۱۵ دانشگاه ایرانی در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا در حوزه علوم فنی – مهندسی، رایانه و فناوری به چشم می‌خورد که دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و آزاد اسلامی به ترتیب از همه بالاتر است.

 وضعیت رتبه ۱۰ دانشگاه برتر در حوزه فنی مهندسی، یارانه و فناوری در نظام رتبه‌بندی یورپ ترکیه در جدول زیر آمده است:

دانشگاه/موسسه رتبه ملی موضوعی رتبه بین‌المللی موضوعی رتبه کلی بین‌المللی
دانشگاه تهران ۱ ۹۴ ۱۷۰
دانشگاه صنعتی شریف ۲ ۱۰۳ ۴۹۸
دانشگاه آزاد اسلامی ۳ ۱۰۵ ۲۲۶
دانشگاه علم و صنعت ۴ ۱۷۸ ۹۱۱
دانشگاه تربیت مدرس ۵ ۲۵۴ ۵۱۶
دانشگاه صنعتی اصفهان ۶ ۲۷۷ ۷۰۰
دانشگاه شیراز ۷ ۳۷۹ ۶۷۶
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۸ ۴۶۰ ۱۱۹۲
دانشگاه تبریز ۹ ۵۱۹ ۹۳۷
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰ ۵۳۲ ۱۰۰۳

منبع:ایسنا