امروز جهان در پیچ تاریخی حقیقی قرار دارد که هر کس باید در این برهه از زمان وظایف انسانی خویش را باز شناسد وبرای یاری مظلومان بشتابد

اما نسل کشی در غزه در شرایطی که سکوتی معنادار جوامع بین المللی را فرا گرفته است، نشان می دهد همان هایی که شعار حقوق بشر سر می دهند هیچگاه به این شعار به معنای واقعی پایبند نبوده اند و صرفا برای ایجاد شورش و بلوای جهانی به جهت وصول به منافع خودشان آن را فریاد می زنند تا سایر کشور ها را متهم کنند و آنها را چپاول نمایند اما در برابر ملل مظلوم همچون فلسطین سکوت می کنند و کسی حامی حقوق مردان، زنان و کودکان بی گناه در این کشور ها نیست.

هرمزپرس رسانه دانشجو، دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن واکنش به حوادث غزه و سکوت معنا دار مجامع بین المللی اعلام کردند که امروز غزه تنها نیست در سرتاسر جهان تظاهرات همبستگی با مردم غزه شکل گرفته است اما همین دول به اصطلاح حامی حقوق بشر در این تظاهرات به مردم خود نیز حمله می کنند و هر گونه فریاد مظلوم علیه ظالم را سرکوب می کنند.

متن بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به این شرح است:

امروز جهان در پیچ تاریخی حقیقی قرار دارد که هر کس باید در این برهه از زمان وظایف انسانی خویش را باز شناسد وبرای یاری مظلومان بشتابد اما نسل کشی در غزه در شرایطی که سکوتی معنادار جوامع بین المللی را فرا گرفته است، نشان می دهد همان هایی که شعار حقوق بشر سر می دهند هیچگاه به این شعار به معنای واقعی پایبند نبوده اند و صرفا برای ایجاد شورش و بلوای جهانی به جهت وصول به منافع خودشان آن را فریاد می زنند تا سایر کشور ها را متهم کنند و آنها را چپاول نمایند اما در برابر ملل مظلوم همچون فلسطین سکوت می کنند و کسی حامی حقوق مردان، زنان و کودکان بی گناه در این کشور ها نیست.

کشورهای به اصطلاح حامی حقوق بشر، همان هایی که در بحران سوریه فریاد عدم رعایت حقوق بشر علیه دولت بشار اسد را سر دادند هم اکنون در برابر جنایت صهیونیست ها سکوت کرده اند.

امروز غزه تنها نیست در سرتاسر جهان تظاهرات همبستگی با مردم غزه شکل گرفته است اما همین دول به اصطلاح حامی حقوق بشر در این تظاهرات به مردم خود نیز حمله می کنند و هر گونه فریاد مظلوم علیه ظالم را سرکوب می کنند.

از طرفی دیگر آمریکا و اسرائیل از قدرتمند شدن مقاومت هراس دارند و با حملات متعدد چه به صورت زمینی و مسقیم و چه به صورت گسیل گروهک های تروریستی همچون داعش، سعی در چند جبهه ای شدن درگیری ها و در نهایت شکست مقاومت دارند.

هدف اصلی اسرائیل تنها فلسطین نیست بلکه آنها بر اساس مبانی فکری رهبران صهیون همچون تئودور هرتزل نقشه ی نیل تا فرات را در سر می پرورانند.

آنها می خواهند با افروختن آتش جنگ بین شیعه و سنی، مسلمانان را از جنایات و اهداف شوم خود غافل کنند اما کشور های اسلامی باید با وحدت کلمه و حمایت قاطعانه از آرمان فلسطین، صهیونیست ها و هم پیمانان آنها را نا کام گذارند.

لذا امروز وظیفه ما مسلمانان است که با حضور در صحنه به خصوص در راهپیمایی روز قدس همبستگی و حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام نماییم.

در پایان بسج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جنایات اسرائیل و سکوت مجامع بین المللی را محکوم می کند و از کشور های اسلامی و جامعه بین المللی می خواهد با محکومیت این جنایات در جهت پایان دادن به اتش ظلم اسرائیل و استکبار جهانی گام بردارند.

                                                            و من ا…توفیق

                      شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان