بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خردادماه ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته را معادل ۳۵٫۹ درصد اعلام کرد.

IMG19270130

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه سال جاری را اعلام کرد. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۶۹٫۳ رسید. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۱ معادل ۳۵٫۹ درصد است.

بر پایه این گزارش، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۲ را معادل ۳۲٫۲ درصد اعلام کرده بود. این بانک نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ را نیز معادل ۳۴ درصد اعلام کرد.

با این حال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۲ را ۳۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه (ماهیانه) را ۳۸٫۲ درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم ایران در دوازده ماه منتهی به خردادماه امسال را هم ۳۲٫۶ درصد اعلام کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را ۴۱٫۲ درصد برآورد کرد.

منبع: مهر

انتهای پیام/