پیشرفت بافت شهری و امکانات رفاهی در طی ۲۰ سال گذشته در شهر دبی بینظیر است.
204006_313
انتهای پیام/