مردم هرمزگان شور و هیجان خود را در ساعات اولیه برگزاری انتخابات پای صندوق های رای اینگونه بیان می کند:

هرمز پرس

 

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، با آغاز ساعات اولیه انتخابات جمعیت هر لحظه افزایش پیدا میکند و تعداد رای اولی ها هم بر زیبایی این حماسه می افزاید.

رویا یکی از رای اولی ها درباره حضور و انگیزه خود از شرکت در انتخابات می گوید:به عنوان یک عضو جامعه وظیفه خود می دانم که باحضور در حماسه سیاسی به فرمایشات مقام معظم رهبری جلو ه عمل دهم، و مطمن هستم هر انگشت جوهری ما خاری در چشمان دشمنان خواهد بود.

راشد انصاری یکی از طنز پردازان و روزنامه نگاران نیز می گوید: تمام دشمنانی که در حال رصد کردن اتخابات ایران هستند را ریز می بینم و از تمام مردم می خواهم که در ساعات اولیه به پای صندوق های رای بیایند چرا که این امری مهم و از واجبات به شمار می آید.

وی همچنین می گوید : حضور پر شور مردم و هیجان آنها به خصوص را ی اولی ها نشان دهنده ی عشق آنها به وطنمان است.

 

محسن دانشجوی رشته معماری با حضور در پای صندوق های رای می گوید:رای هر فرد در انتخابات به منزله استحکام بخشیدن به ساختمان ملت جمهوری اسلامی ایران است،و مردم با حضور خود ثابت کردند، که پای ارزش ها و آرمان های مقدس اسلام خواهند ماند.

 

 

IMG_2057

 

اسحق آزاد بخش مجری تلویزیونی صدا و سیمای استان هرمز گان در این زمینه می گوید:قطعا حضور مردم نشان دهنده ی این است که مردم پشتیبان سخنان مقام معظم رهبری هستند و حضور آنها قطعاخاری در چشم دشمنان خواهد بود.

 

انتهای پیام/