سومین روز تجمع مردم بندرعباس پیرامون لغو مصوبه جدا سازی مناطقی از استان به فارس  روبه روی محل برگزاری نماز جمعه انجام شد.

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ، سومین روز  ازتجمعات مردم بندرعباس پیرامون لغو مصوبه جدا سازی مناطقی از استان هرمزگان به فارس  روبه روی محل برگزاری نماز جمعه انجام شد.