بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۲۰ دی ماه جاری را اعلام کرد که بر اساس آن، قیمت ۵ گروه کالایی کاهش و ۶ گروه کالایی افزایش یافته است.

IMG10535981

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۲۰ دی ماه سال جاری اعلام کرد.

لبنیات و تخم مرغ

براساس این گزارش در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه معادل ۰٫۷ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰٫۳ درصد کاهش یافت و شانه‌ای ۷۹۵۰۰ الی ۱۰۶۰۰۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰٫۱ درصد و ۰٫۵ درصد کاهش داشت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا سفید ثابت بود. بهای لوبیا قرمز معادل ۰٫۵ درصد افزایش ولی قیمت سایر ا قلام این گروه بین ۰٫۱ درصد تا ۲٫۲ درصد کاهش یافت.

میوه‌ها وسبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی،‌در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه، بادنجان، کدوسبز و لوبیا سبز عرضه نمی‌شد ولی سایر ا قلام میوه وسبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازما نمیادین میوه و تر‌ه‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تزاه بهای پرتغال درجه دو معادل ۵٫۹ درصد،‌نارنگی ۱٫۵ درصد،‌لیموشیرین ۰٫۴ درصد و هندوانه ۰٫۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰٫۴ درصد تا ۲٫۳ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای تمام اقلام بین ۰٫۲ درصد تا ۲۳٫۶ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل۰٫۴ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰٫۷ درصد و گوشت مرغ ۰٫۵ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰٫۸ درصد و شکر ۱٫۵ درصد افزایش یافت و قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

بر اساس این گزارش قیمت لبنیات طی یک ماه گذشته ۰٫۴ درصد، تخم مرغ ۰٫۲ درصد، برنج منفی ۰٫۳ درصد، حبوب منفی ۳٫۴ درصد، میوه‌های تازه ۰٫۲ درصد، سبزی های تازه ۶٫۹ درصد، گوشت قرمز منفی ۰٫۵ درصد، گوشت مرغ منفی ۴٫۳ درصد، قند و شکر ۱٫۵ درصد، چای منفی ۰٫۱ درصد و روغن نباتی ۴٫۱ درصد تغییر کرده است.

همچنین قیمت لبنیات طی یک سال گذشته ۲۲٫۸ درصد، تخم مرغ ۲۷٫۷ درصد، برنج ۴۰٫۷ درصد، حبوب ۵۲٫۳ درصد، میوه‌های تازه ۴۵٫۴ درصد، سبزی های تازه ۸۷٫۵ درصد، گوشت قرمز ۳۷٫۸ درصد، گوشت مرغ ۳۶٫۸ درصد، قند و شکر ۲۶٫۸ درصد، چای ۶٫۳ درصد و روغن نباتی ۳۰٫۲ درصد افزایش یافته است.

منبع : مهر

انتهای پیام/