“گای لارام” هنرمندی است که با کنده کاری روی کتاب های مختلف آن ها را به مجسمه های بسیار چشم نواز تبدیل می کند.

901961_603

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، کتاب وسیله ای برای آموختن علم و البته یکی از مواردی است که احترام زیادی در دنیا برای آن وجود دارد اما برخی مواقع کتاب ها هم بی استفاده می شوند ولی با هنر می توان آن ها را بار دیگر جذاب کرد.

هنرمند کانادایی “گای لارام” از جمله کسانی است که توانایی بسیار زیادی در استفاده از کتاب ها به نوعی متفاوت دارد. این هنرمند کتاب های قدیمی و بدرد نخور را تبدیل به آثاری چشم نواز می کند.

901962_744

901962_744

901966_282