به مناسبت ماه مبارک رمضان کلاسهای دوره امر به معروف ونهی از منکر ویژه کارکنان در دانشگاه پیام نور بندرعباس در حال برگزاری است.

هرمزپرس رسانه دانشجو، کلاسهای امر به معروف و نهی از منکر ویژه کارکنان توسط اداره فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به مناسبت ماه پرفیض رمضان در حال برگزاری است، شایان ذکر است، در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی اهدا می گردد.

امر به معروف