۱۲ آبان ماه کرسی آزاد اندیشی با موضوع ار تباط” با آمریکا به سود یا ضرر “   در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس برگزارمیشود.

IMG18114312

به گزارش  پایگاه خبری  هرمز پرس، کرسی آزاد اندیشی با موضوع ارتباط  با آمریکا به سود یا ضرر ایرانیان ،۱۲ آبان ماه  در  دانشگاه  آزاد اسلامی واحد بندرعباس  در سالن پرو فسر حسابی  در ساختمان اول پژوهش برگزار می شود.

 

اخبار تکمیلی مطعابقا  تکمیل می گردد.

 

انتهای پیام/