یکی از پدیده هایی که در تحولات سوریه و با ورود نیروهای تکفیری سلفی وهابی به چشم میخورد طرح صدور فتوایی است با عنوان جهاد نکاح!

image14632

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،وبلاگ «یبان» طی مطلبی چنین نوشت: رهبانیت ودوری از لذایذ زندگی در ادیان قبل ازاسلام وجود داشت اما با ظهور اسلام به عنوان دین خاتم وکامل،رهبانیت دراسلام جایگاهی نیافت.پیامبر اعظم(ص) رهبانیت امتش را درجهاد عنوان نمود تا مبارزین مسلمان در جهاد وجنگ به دور از لذایذ زندگی علاوه بر مبارزه با شیطان برون به مبارزه با نفس خویش نیز بپردازند تا علاوه بر جهاد اصغر به جهاد اکبر نیز پرداخته شود.اگر هیچ دلیلی بر بطلان وگمراهی مدعیان جهاد علیه دولت سوریه وجود نمیداشت- که البته فراوان وجود دارد- جز همین موضوع ترویج فساد وبی بندباری با عنوان جهادنکاح ، هر مسلمان روشن ضمیری می توانست بر بطلان گروههای سلفی تکفیری نظر دهد.

البته موضوع فراتر از آن است که یک شیخ وهابی برای تجدید روحیه مثلاً مبارزان اقدام به صدور فتوا نماید تا با فریب دختران وزنان مسلمان ، آنان را برای بهره برداری جنسی دراختیار مخالفان دولت اسد که از کشورهای مختلف گرد هم آمده اند قرار دهد.

جهاد شرایطی دارد .مهمترین شرط آن علاوه بر تعیین درست مصداق-که قطعا دراین مورد اشتباه است- ملازمت جهاد با رهبانیت ودوری ازتمتّعات دنیوی است،آنچه دراین ترویج فساد صورت می گیرد قطعا نسبتی باجهاد نمی یابد! والبته نکاح نیز شرایطی دارد که اصولا با آنچه دراین فسادِ مشروعیت یافته!!! تجلی می یابد به هیچ روی همخوانی ندارد. نشر اخباری مبنی بر جواز مشارکت زنان شوهر دار دراین جهاد! وحتی صدور مجوز مفتی وهابی برای همسر خویش جهت مشارکت درآن وعدم رعایت هیچ یک از اصول وقواعد شرعی در این مشارکت جنسی حاکی از آن است که هدف اولیه ، ترویج روحیه فساد وبی بندباری جنسی است که البته ومتاسفانه با جعل عناوین مذهبی و وعده بهشت!! وامثال آن صورت می گیرد.

هدف بلند مدت دیگری که می توان بر آن متصور دانست؛استفاده از ادبیات دینی جهت ترویج مفاسد به منظور ناکارآمد نمودن اصطلاحات وادبیات دینی است. به بیان دیگر با بکارگیری واژه مقدس جهاد- که مورد خشم وکین دشمنان اسلام است- وترکیب آن با نکاح وفراوانی استفاده ازآن، هرگاه کلمه جهاد به کار گرفته شود،چیزی جز بی بندوباری وفساد به ذهن متبادر نگردد.

وهابیتّ در خدمت منافع مشرکین در تلاش است تا واژه ها واصطلاحات مقدس اسلامی- به ویژه آندسته از واژه هایی که باتقابل با مشرکین مرتبط است- را دچار تغییر هویت نماید. آنان خواسته یا ناخواسته درپی تبدیل شهادت طلبی به ترور وجهاد به فساد هستند واین همان نعل وارونه است…..به راستی کدام جهاد؟؟ وکدام نکاح؟؟ آنچه تحت این عنوان صورت می گیرد چیزی جز فساد جنسی والبته ومتاسفانه با لباسی تقلبی از ادبیات دینی نیست.

انتهای پیام/