در حالی که جامعه آمریکا با بحران های درونی بسیاری مواجه شده است، اما اوباما و سران این کشور، همچنان فرافکنی را برگزیده اند تا شاید از این رهگذر، افکار عمومی جامعه را از مشکلات داخلی منحرف کنند.

0d257608-5f25-4c6f-9959-2cd42ecad12d

انتهای پیام/