واحد هنرهای تجسمی این حوزه از برگزاری کارگاه حجم در ماه مبارک رمضان باحضور هنرجویان رشته گرافیک خبر داد

هرمزپرس رسانه دانشجو، به گفته مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری هرمزگان هنرجویان این کارگاه طی چندین مرحله در زمینه نقش برجسته آموزش دیده اند.

وی گفت: در ابتدا اتود زنی و ارائه طرح مناسب ، قالب زنی و سپس کنده کاری روی قالب های تولید شده توسط هنرجویان انجام شد.

گفتنی است موضوع طرح های ارائه شده که آثار نقش برجسته براساس آنها تولید می شوند بومی و مذهبی می باشند و مقرر شده پس از اتمام دوره کارگاه نمایشگاهی از آثار تولید شده برپا گردد.

مدت دوره برگزاری این کارگاه ۱۰ جلسه می باشد که تاکنون هفت جلسه برگزار شده است