اکنون ۱۴.۴ درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرزند هستند، همچنین ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی حداکثر دارای یک فرزند هستند…

IMAGE635254647072206249

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس ،کاهش جمعیت، مثل یک دشمنِ تا دندان مسلح، تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی آینده فرد را با خطر مواجه می کند. علاوه بر خطرات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، عواقب اجتماعی و خانوادگی تحدید نسل نیز قابل بررسی است.

کاهش نرخ فرزندآوری در مرحله ی هشدار قرار دارد. طبق آمارهای سازمان ثبت احوال، سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین ۲۷٫۲ سال برای مردان و حدود ۲۳ سال برای زنان رسیده است.

علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این ارتباط می گوید: اکنون ۱۴٫۴ درصد از خانوارهای ایرانی بدون فرزند هستند، همچنین ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی حداکثر دارای یک فرزند هستند.

بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی خود در رابطه با روند پیری جمعیت در ایران می آورد : نمره ایران درشاخص وابستگی سالخوردگی تاسال ۲۰۵۰ پنج برابر خواهد شد. این بدان معنی است که طی چهل سال آینده، تعداد از کار افتاده‌ها نسبت به جمعیت فعال ۵ برابر می‌شود.

در گزارش موسسه یورومانیتور نیز فاجعه پیری ایران تا سال ۲۰۳۰ به خوبی مشهود است. این گزارش میگوید که در سال ۲۰۳۰ تعداد افراد بین صفر تا ۷ سال و ۱۶ تا ۳۴ سال نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش شدید و چشمگیری پیدا خواهد کرد.

این گزارش می گوید که تمامی گروههای سنی بالاتراز ۳۴ سال دربین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش خواهندیافت که بیشترین افزایش رادرافراد ۴۰ تا ۵۰ ساله خواهیم دید. فاجعه تر اینکه افرادبالای ۶۵ سال درسال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۰ به مقدار ۱۲۵ درصدافزایش خواهندداشت.

سازمان ملل نیز اعلام کرده، ایران شدیدترین کاهش نرخ زاد و ولد را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. طبق اعلام این سازمان، انتظار می رود در سال ۲۰۳۰ نرخ زایمان به ازای هر زن ایرانی به ۱٫۲ برسد که این نرخ پایین ترین عدد در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره می گوید : نرخ باروری در کشور درسال شصت و پنج ۶٫۴ درصد بوده و قرار بود در سال ۹۰ به ۴ درصد تبدیل شود که متأسفانه در سال ۷۱ در نرخ باروری به ۴ درصد رسیدیم و در سال ۹۰ نرخ باروری به ۱٫۷ درصد رسید که زیر حد جانشینی است.

سازمان ثبت احوال کشور در آخرین آمارها از نرخ تولد اعلام کرد : نرخ باروری به ازای هر مادر، ۱٫۷ فرزند است. جمعیت کشور اکنون ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و نرخ باروری ۱٫۷ به ازای هر مادر، روند کاهش جمعیت فعال کشور به خوبی مشخص است.

با توجه به آمار تک فرزندی در حال افزایش است و تک فرزندها که پدر و مادر شوند، باید بچه هایشان با خاله و دایی و عمو و عمه خداحافظی کنند و درکی از داشتن آنها ندارند.

این تنهایی، میراثی است که ما امروز برای آیندگانمان به جای گذاشته ایم…

منبع : خبرگزاری دانشجویان

انتهای پیام/