هرمز پرس رسانه دانشجو، وبلاگ گروه فرهنگی عماردر جدیدترین مطلب خود با انتشار طرح پوستر زیر چنین نوشت:

پوستر وبلاگستان

آیت الله خوشوقت(رحمه الله علیه)

وقتی انسان از خدا غافل شد شیطان او را به گناه دعوت می‌کند امّا این علم و باور باید گوشه ذهن انسان باشد که و لو من غافل باشم امّا اگر گناه کردم او می‌بیند و علم دارد و من نمی­‌توانم کار را از او مخفی کنم، خدا فردا می­ گوید من دیدم گناه کردی و مجازاتش هم این است. این‌ها را خدای متعال گفته است که ما یک مقداری بیشتر گوش به حرف خدا بدهیم و کمتر معصیت کنیم. چون بلای بزرگ انسان و آفت بزرگ جریان این دین همین گناه آدم‌ها است.

بنابراین خدای متعال این حرف‌ها را به این منظور زده است که شما هر کجا هستی، هر کاری می­‌کنی، این هم گوشه ذهنت باید باشد من خدا می­‌بینم و فردا طبق دید خودم با تو محاکمه خواهم کرد، آدم یک خورده بترسد و حواسش را جمع کند و گناه نکند.
سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) صلوات فراموش نشود.