وزیر نفت: قیمت مناسب بنزین لیتری ۳ هزار تومان است!/ کارتون: مازیار بیژنی

13920625173528346_PhotoL