به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمزپرس؛ قاسم امینی استاد دانشگاه و مدرس دروس علوم و معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد بندرعباس طی یادداشتی نوشت:

“بسم الله الرحمن الرحیم”

اساس تفکرات لیبرالی و مارکسیستی در قرن بیستم میلادی به هیچ وجه در دین جایگاه و کارکرد اجتماعی و سیاسی نداشت، و به تعبیر کارل مارکس ” دین افیون توده هاست ” اما انقلاب اسلامی ایران خط بطلانی بر نظریات انقلاب ها در غرب کشید . به نحوی که حتی متفکران و اندیشمندانی در حوزه انقلاب ها نظیر “میشل فوکو وتدااسکاچپل” ترغیب شده و برای بررسی علل و چرایی این موضوع به ایران آمده تا از نزدیک شاهد تغییر شگرف در حوزه انقلاب ها باشند.

در این یادداشت سعی برآن است که به علل و چرایی انقلاب اسلامی ایران و اهداف آن به طور مختصر پرداخته شود.
با یک نگاه تاریخی می توان علل و عوامل ایجاد انقلاب اسلامی ایران را در ادامه مسیر بیداری تاریخی ایرانیان در طول تاریخ معاصر جستجو کرد. البته پیش از آن باید نگاهی به تاریخ سیاسی و اجتماعی دوران قاجار و پهلوی داشت.

از مهم ترین ویژگی های نهاد دولت در دوران قاجار و پهلوی وابسته بودن آن است ، چرا که از دوران قرن نوزدهم میلادی که قاجاری ها روی کار آمدند، و پای کشورهای استعمارگر نظیر انگلیس و روسیه و بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا به ایران باز شد، همواره این کشور های استعماری غرب در همه مسائل مهم کشور دخالت کرده به نحوی که حتی شاه مملکت را تغییر می دادند.

این دولت ها و شاهان وابسته ، خود ابزاری پیشبرد اهداف استعمارگران خارجی بودند؛ و هیچ اختیاری از خود نداشتند نه آمدنشان و نه رفتنشان …..علاوه بر این کشورهای استعمارگر قراردادهای ظالمانه و کاپیتولاسیون هایی ننگینی را وبال گردن ایران کرده و ذخایر ارضی این مرز و بوم را به غارت و تاراج بردند .

دولت فاسد پهلوی چه در دوره پهلوی پدر(رضا شاه پهلوی) و چه پهلوی پسر ( محمدرضا پهلوی ) همواره تلاششان بر سرسپردگی و استبداد و از بین بردن ارزشهای دینی و اسلامی بود به نحوی که حتی قانون اساسی مشروطه را زیر پا گذاشته و نادیده انگاشتند، و بیشتر از هرچیز این دو پادشاه متولی و مروج گسترش فرهنگ غرب گرایی و نابودی فرهنگ اسلامی در ایران شدند.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره ) که با حمایت قاطع این ملت عزیز به وقوع پیوست، یک مشت محکم به دهان استعمارگران خارجی و ایادی داخلی و قطع دستان آلوده دشمنان غربی به ویژه آمریکا ، انگلستان  و روسیه از منابع و منافع ملت مظلوم ایران بود.

با این توضیحات می توان گفت: علل شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ، ریشه در ظلم و ستم های نظام استعماری و دولت های وابسته آنان در کشور هایی مثل ایران داشته و در کنار این علل فوق الذکر، می توان به نقش رهبری حضرت امام خمینی (ره ) و همراهی و بسیج بی نظیر مردم ایران و آرمان های اصیل اسلامی و دینی از جمله علل مهم پیروزی این انقلاب بزرگ اشاره کرد.
به همین دلیل می توان مهمترین اهداف انقلاب اسلامی را می توان این چنین برشمرد:
۱_ قطع دست بیگانگان از دخالت در امور کشور و ایجاد استقلال سیاسی
۲_ رهایی از عقب ماندگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که کشورهای استعمارگر آن را برای بسط و گسترش نفوذ خود در این کشور ایجاد کرده بودند.
۳_ ایجاد روحیه خودباوری و نوآوری و تحول در میان افراد جامعه (اینکه خودمان سرنوشت خودمان را بسازیم)۴_ احیای تمدن اسلامی و ایرانی در مقابل فرهنگ منحط غربی ۵

۵_ احیای ارزشهای اسلامی و دینی که در استعمار غرب کمر به نابودی آن بسته است

۶_ ایجاد توسعه اقتصادی غیر وابسته

انتهای پیام/