سید یاسر جبرائیلی طی یادداشتی در باره اظهارات اخیر سریع القلم علیه مردم اظهار داشت: راننده های تاکسی و لبو فروش ها همگی جزء مردم عادی هستند که سریع القلم برای آن ها هیچ نقش و جایگاهی در اظهار نظر های سیاسی قائل نشده است.

image30866

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،سید یاسر جبرائیلی طی یادداشتی در باره اظهارات اخیر سریع القلم علیه توده های مردم چنین نوشت:

راننده های تاکسی و لبو فروش ها همگی جزء مردم عادی هستند که سریع القلم برای آن ها هیچ نقش و جایگاهی در اظهار نظر های سیاسی قائل نشده است که البته این اظهارت ناشی از نوع نگاه متفاوت وی و دوستانش به دموکراسی و مردم سالاری است.

چیزی که این افراد از مردم سالاری می خواهند،دموکراسی پلورالیسمی است که در این نوع دموکراسی افراد قائل به این هستند که دموکراسی زمانی محقق می شود که نخبگان در قدرت گردش کنند و شیوه گردش نخبگان هم اینست که توده های مردم را برای رقابت با همدیگر بسیج می کنند و هرکس توانست رضایت مردم را بهتر جلب کند به حکومت دست پیدا می کند.

این سبک دموکراسی دنبال رضایتمند سازی مردم برای تشکیل و حفظ بدنه اجتماعی است.راننده تاکسی ،لبو فروش و .. بدنه اجتماعی اند که گروه حاضر نخبگان توانستند رضایتشان را جلب کنند و برای مانور سیاسی از آن ها استفاده کنند.

در نگاه دموکراسی پلورالیسمی نقش توده های مردم در مشارکت سیاسی در همین اندازه محدود است.در این نگاه بدنه اجتماعی حق مطالبه گری و اظهار نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی ندارد چون به عقیده آنها توده های مردم شعور درک و فهم این مسائل را ندارند و باید توسط نخبگان هدایت شوند و به نوعی به عنوان فشار از پایین عمل کنند و گوش به فرمان نخبگان باشند.

اتفاقا یکی از پایه های این مکتب، نگرش پوپولیسم هم هست. طیف نخبگانی که به دنبال بسیج کردن مردم برای اهداف سیاسی خودشان هستند دنبال خدمت به مردم نیستند،علاقه مند به مردم نیستند بلکه به دنبال این هستند که به نوعی جلب رضایت موقت کنند و نه تنها برای این توده ها شانی از شئون قائل نیستند بلکه قائل به هدایت و استفاده ابزاری و کیلوئی از مردم اند.

در همین رابطه آقای نوبخت هم چندی پیش گفته بود ما در مجلس ششم خواستیم مشکلات اقتصادی مردم را کم کنیم ولی اصلاح طلبان نمی گذاشتند. این حرف از همان جلوه های رضایت مندی مردم است که در آن نه به واقعیت نیاز مندی و پاسخ به این نیازها اهمیت داده می شود و نه اصل مطالبات آنها.

دموکراسی پلورالیسمی که شرح آن در بالا آمد، دنبال چیزی است که مردم را راحت تر راضی کند و به اهداف مورد نظرشان برساند.حرف سریع القلم نیز در همین چارچوب است.اصلاح طلبان قائل به مشارکت و نظر مردم نیستند.اصلاح طلبان دموکراسی را به همین معنا می دانند.

اصلاح طلبان هرچند وقت یکبار در رسانه هایشان می گویند که دموکراسی فقط مشارکت بالای مردم نیست. اینها به دنبال این هستند که همه نخبگان چه ضد انقلاب و چه انقلابیون بیایند در گردش قدرت حضور داشته باشند و بحث آزاد کنند و هرجور که خواستند اذهان عمومی را فریب دهند و در عین حال همان نگاه پرورالیستی هم وجود داشته باشد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که نظام و مردم ما هیچ کدام این نگاه به توده های مردم را نمی پسندند و ما این تفسیر غربی از دموکراسی را نمی پسندیم و اجازه نخواهیم داد این نگاه در جامعه ترویج و توسعه پیدا کند و قطعا مردم ما جواب این افراد را خواهند داد.

منبع : دانا

انتهای پیام/