احمد نوحه گر به مناسبت سالروز انتخاب حضرت امام خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی در خصوص شخصیت ایشان سایر شخصیت های سیاسی و مذهبی دنیا را قابل مقایسه با ایشان  ندانسته وگفت: شخصیت های دیگر دنیا باید با خودشان مقایسه شوند.

پایگاه دانشجویی هرمزپرس، احمد نوحه گر در گفتگو با هرمز به مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی، در خصوص دیدگاه امام خمینی نسبت به مقوله فرهنگ گفت:  حضرت امام (ره) فرهنگ را زیر بنایی می دانست که خمیر مایه آن دین اسلام بود. حتی زیر بنای اخلاق در مسائل سیاسی، اجتماعی نیز فرهنگ است اگر اقتصاد پویا می خواهیم فرهنگ اقتصادی زیر بنای آن است.

رئیس دانشگاه  جامع هرمزگان سپس به نقش دانشگاه در زمینه فرهنگ اشاره کرده و گفت: دانشگاه در زمینه فرهنگی به عنوان جلو دار باید کدهایی تولید کند و به جامعه بدهد که جامعه بتواند براساس آن حرکت کند هم چنین دانتشگاهها باتقویت زیرساخت های فرهنگی خود، اقتصاد وسیاست و…. رابامقوله فرهنگی مورد برسی قراردهند.

وی افزود: بزرگان ما،امام و رهبری ازما می خواهند که ما خود را از فرهنگ های وارداتی دور کنیم چون اسلام را داریم .دانشگاه و جامعه باید نیازهای خودرا برمبنای فرهنگ اسلامی تامین کند.

نوحه گر در ادامه به مناسبت سالروز انتخاب حضرت امام خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی در خصوص شخصیت ایشان سایر شخصیت های سیاسی و مذهبی دنیا را قابل مقایسه با شخصیت مقام معظم رهبری ندانسته وگفت: شخصیت های دیگر دنیا باید با خودشان مقایسه شوند. مقام معظم رهبری در سرتا سرنقاط کشور و حتی در دنیا، در مناطق ظلم ستیز به خاطر مردم دوستی و اخلاق مداری و مبارزه علیه استکبار مورد علاقه  هستند.

این استاد دانشگاه افزود:  شخصیت امام طوری در مکتب اسلام پرورش یافته بود که براساس رفتارهای اسلامی و اخلاق شناخته شده بود و مردم طوری شیفته او بودند که چه در استقبال در بهمن ۵۷ وچه در تشییع درخرداد۶۸ آن چنان حضور پیدا کردند که در مورد هیچ شخصیت سیاسی دیگری در جهان سراغ نداریم که این همه شیفته و علاقمند داشته باشد. بعد ازارتحال امام این انتظار وجود داشت که جانشین امام هم ویژگی های او راداشته باشد ویژگی هایی مانند ساده زیستی، درایت و تدبیر،مدیریت،آینده نگری و…،  زیرا امام مسیر رامشخص کرده بود واین ویژگی ها در شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای تبلور پیدا کرد، وشخصیتی رهبری را بر عهده گرفت که در مکتب امام پرورش یافته  و سیره و رفتار و عمل امام را دنبال می کند.

رئس دانشگاه هرمزگان گفت:انسانی شایسته،شجاع،مدیر،مدبر، سیاستمدار و…..که بعضی از شخصیت های و روسای کشورهای دیگر اذعان کردند که رهبری ایران علاوه بر داشتن اقتدار، دانشمند نیز هست،شخصیت علمی و علم شناسی و تکیه بر دانش از شاخصه های بارز ایشان است.