چادر و مقنعه ای که قامت کوچک.چهره ی نجیب دخترکان معصوم را می آراید،

 

8_90

 

 به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس وبلاگ حرف تو نوشت: چادر و مقنعه ای که قامت کوچک.چهره ی نجیب دخترکان معصوم را می آراید، 
تار و پود حجاب و متانت در بزرگسالی است.
 

نهال عشق به حجاب و عفت را از کودکی در دل فرزندانمان بکاریم تا در بزرگی ثمر دهد. 

ان شاالله…