نماینده ایران در سازمان ملل: هیچ‌کس نمی‌تواند به ایران چیزی دیکته کند!/ کارتون: پیمان علیشاهی

 

نماینده ایران در سازمان ملل: هیچ‌کس نمی‌تواند به ایران چیزی دیکته کند!/ کارتون: پیمان علیشاهی