نرخ جدید محصولات سایپا و ایران خودرو با کاهش ۵۰۰هزار تا ۴ میلیون تومانی اعلام شد.

Dana.ir-14176-asli

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، نرخ جدید خودروهای داخلی با کاهش از ۵۰۰هزار تا ۴ میلیون تومان اعلام شد.

*نرخ جدید محصولات سایپا

قیمت‌های جدید محصولات سواری و تجاری گروه سایپا به شرح زیر اعلام می‌شود:

بر اساس این گزارش قیمت خودروی SL‌سایپا ۱۳۱ ، ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به قیمت مصوب بهمن ماه ۵۰۰ هزار تومان کاهش داشته است.

همچنین قیمت خودروی SX سایپا ۱۳۱ نیز ۱۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان اعلام شد که نسبت به قیمت قبلی مصوب ۲۱ بهمن ۹۱ که ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود ۷۰۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

خودروی LE‌سایپا ۱۳۱ نیز ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده که نسبت به قیمت قبل از آن که ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

خودروی EX سایپا ۱۳۱ نیز با ۷۰۰ هزار تومان کاهش به قیمت ۱۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

خودروی SL سایپا ۱۳۱ گازسوز نیز با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

بر اساس این گزارش، خودروی SL سایپا ۱۳۲ در جدیدترین قیمت که اعلام شده به ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به قیمت قبلی که ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود ۷۰۰ هزار تومان کاهش نشان می‌دهد.

خودروی پراید SX سایپا ۱۳۲ در جدیدترین نرخ اعلام شده با ۷۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

همچنین در جدیدترین نرخ مصوب محصولات سایپا قیمت پراید LE سایپا ۱۳۲ ، ۱۶ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به نرخ ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مصوب بهمن ماه کاهش ۷۰۰ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت پراید EX سایپا ۱۳۲ نیز در جدیدترین نرخ اعلامی به ۱۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به قیمت قبلی ۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان کاهش ۷۰۰ هزار تومان داشته است.

همچنین قیمت پراید گازسوز SL سایپا ۱۳۲ با ۷۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

جدیدترین نرخ محصولات سواری و تجاری گروه سایپا نشان می‌دهد خودروی پراید SI سایپا ۱۴۱ به قیمت ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است که نسبت به قیمت پیش از آن که به قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود به کاهش یک میلیون تومانی داشته است.

همچنین خودروی SX سایپا ۱۴۱ نیز در جدیدترین نرخ ۱۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده که نسبت به قیمت قبل از آن کاهش یک میلیون تومانی داشته است.

بر اساس این گزارش خودروی LE سایپا ۱۴۱ نیز با یک میلیون تومان کاهش به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده که پیش از آن بر اساس نرخ مصوب نرخ ۲۱ بهمن ۹۲، ۱۵ میلیون و ۹۰۰هزار تومان به فروش می‌رفت.

خودروی EX سایپا ۱۴۱ نیز در جدیدترین نرخ‌های اعلامی با کاهش یک میلیون تومان به ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

جدیدترین نرخ محصولات سواری و تجاری گروه سایپا نشان می‌دهد که خودروی SL سایپا ۱۱۱ کاهش ۵۰۰ هزار تومانی داشته و از قیمت ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اخیر به ۱۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین بر اساس این گزارش خودروی SX سایپا ۱۱۱ با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

خودروی LE سایپا ۱۱۱ نیز کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و از قیمت ۱۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین این گزارش می‌افزاید: قیمت جدید خودروی EX سایپا ۱۱۱ با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

جدیدترین گزارش نرخ محصولات سورای و تجاری گروه سایپا نشان می‌دهد قیمت وانت نیسان زامیاد بنزینی کاهش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده و از ۲۱ میلیون و ۹۰۰هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین نیسان زامیاد دو گانه سوز نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت از ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

وانت نیسان زامیاد دیزل در جدیدترین نرخ کاهش هیچ کاهشی نداشته و همچنان در قیمت ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تثبیت شده است. قیمت وانت نیسان شوکا نیز کاهش ۹۰۰ هزار تومانی داشته و از ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است.

قیمت محصولات شرکت پارس خودرو نیز به شرح زیر اعلام شده است:

قیمت E1‌تندر کاهش ۹۵۰ هزار تومانی را تجربه کرده و از قیمت ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش E2 تندر نیز کاهش ۹۵۰هزار تومانی داشته و از ۳۶ میلیون تومان به ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت پارس تندر که پیش از این ۳۸ میلیون تومان داشته با کاهش ۹۵۰ هزار تومانی به قیمت ۳۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است.

در جدیدترین نرخ اعلامی محصولات تجاری و سواری گروه سایپا مگان ۱۶۰۰- ۱ کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کرده و به قیمت ۶۰ میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است.

همچنین مگان ۱۶۰۰-۲ که پیش از این به قیمت ۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شد با کاهش یک میلیون تومانی به قیمت ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

در این میان مگان ۲۰۰۰ نیز ، ۵۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته و از ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۷۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین MID نیسان تیانا با کاهش ۴ میلیون تومانی همراه بوده و قیمت قبل آن که ۱۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود به ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است اما High نیسان تیانا کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده و از ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

نیسان ماکسیما با کاهش دو میلیون تومان به ۱۰۳ میلیون تومان عرضه می‌شود.

همچنین نیسان مورانو کاشه ۴ میلیون تومانی را تجربه کرده و به ۱۸۱ میلیون تومان رسیده است.

جدیدترین نرخ اعلامی محصولات سواری و تجاری گروه‌ سایپا حاکی است: نیسان پیکاب تک کابین نیز که پیش از آن به قیمت ۷۲ میلیون تومان عرضه می‌شد با یک میلیون تومان کاهش به ۷۱ میلیون تومان رسیده است.

نیسان پیکاب دو کابین نیز با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

*نرخ جدید محصولات ایران خودرو

میزان کاهش و قیمتهای جدید ایران خودرو اعلام شد.

-پژو LX شانزده سوپاپ با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده TU5 قیمت تجاری ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد کاهش قیمت تجاری یک میلیون تومان ، قیمت پیشنهادی جدید ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار، قیمت در بازار از ۱۹ اسفند ۹۱ ،۳۳ میلیون تومان

-پژو پارس اتوماتیک سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده، قیمت تجاری ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۲ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۵ میلیون تومان

-پژو ۲۰۷ قیمت تجاری ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۴ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۵ میلیون تومان

-پژو ۲۰۷ اتوماتیک آی، قیمت تجاری ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۴ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۴۵ میلیون و ۵۰۰ تومان، قیمت بازار ۵۴ میلیون تومان

-رانا یورو ۴ قیمت تجاری ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ، پیشنهاد کاهش قیمت ۲ میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۰ میلیون تومان

-وانت C.O.P وانت بار دو بنزینی با ترمز ضد قفل، قیمت تجاری ۱۰میلیون و ۳۰۰ هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار، قیمت بازار ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

-وانت بار دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار ، قیمت بازار۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

-وانت بار C.O.P بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار، قیمت بازار ۱۱ میلیون تومان

-سمند با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و مولتی پلکس ELX سورن قیمت تجاری ۳۰ میلیون، پیشنهاد کاهش قیمت ۱٫۵ میلیون، قیمت پیشنهادی جدید ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار، قیمت بازار ۳۰ میلیون تومان

-سمند مالتی پلکس با رینگ آلومینیومی ELXEF7 سورن قیمت تجاری ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۱٫۵ میلیون، قیمت پیشنهادی جدید ۳۰ میلیون، قیمت بازار ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

-سمند با کیسه هوای راننده SE سمند، قیمت تجاری ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهادی جدید ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار، قیمت بازار ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

-سمند پایه گاز سوز با کیسه هوای راننده با رینگ فولادی EF7 ، سمند LX ، قیمت تجاری ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهاد جدید ۲۷ میلیون، قیمت بازار ۲۷ میلیون تومان

-سمند LX بنزینی با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی EF7 قیمت تجاری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهادی جدید ۲۶ میلیون، قیمت بازار ۲۶ میلیون تومان

-سمند بنزینی با ایربگ راننده و ایربگ فولادی LX XU7 قیمت تجاری ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهاد جدید ۲۵ میلیون، قیمت بازار ۲۵ میلیون تومان

-سمند سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی LX قیمت تجاری ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار، پیشنهاد کاهش قیمت ۵۰۰ هزار، قیمت پیشنهاد جدید ۲۶ میلیون و قیمت بازار ۲۶میلیون تومان

-پژو ۴۰۵ با موتور سوپاپ (SLX) و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (TU5) با قیمت تجاری ۲۶ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در بازار مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۹ قیمت خودرو ۲۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان

-پژو ۴۰۵ بنزینی با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوایی راننده (GLX) قیمت تجاری ۲۳ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در بازار مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۱۹ قیمت خودرو ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

-پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (GLX) قیمت تجاری ۲۵ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۵۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

-پژو ۲۰۶تیپ ۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین ۲۰۶ قیمت تجاری ۳۲ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۳۰۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی ۲۹ میلیون تومان، قیمت در بازار ۳۴ میلیون تومان

-پژو ۲۰۶ تیپ ۶ با گیربکس اتوماتیک قیمت تجاری۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری ۳۵۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۹ میلیون تومان، قیمت خودرو در بازار ۴۷ میلیون تومان

-پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کیسه هوای راننده و سرنشین قیمت تجاری ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۱٫۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۴ میلیون تومان، قیمت بازار ۳۴ میلیون تومان

-پژو SD با ایربک راننده و سرنشین (V8) پژو ۲۰۶ صندوق دار قیمت تجاری ۳۶ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۱٫۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون تومان

-پژو ۲۰۶ صندوق‌دار (V9) قیمت تجاری ۴۳ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۳٫۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۴۹ میلیون تومان

-پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با کیسه هوای راننده و سرنشین (V2) قیمت تجاری ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۲٫۵ میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید ۳۵ میلیون تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

-تندر ۹۰ یورو ۴ و کیسه هوای راننده و سرنشین (E1) قیمت تجاری ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۹۵۰ هزار، قیمت پیشنهادی جدید ۳۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، قیمت بازار ۲۸ میلیون تومان

-تندر ۹۰ یورو ۴ و کیسه هوای راننده و سرنشین (E2) قیمت تجاری ۳۶ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت ۹۵۰ هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۰ میلیون تومان

-تندر ۹۰ یورو ۴ اتوماتیک با کیسه هوای راننده با سرنشین (E2) قیمت تجاری ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید ۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و عدم عرضه در بازارپژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده ۳۰ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۲۹ میلیون تومان، قیمت بازار ۲۸ میلیون تومان

-پژو پارس معمولی دوگانه‌سوز با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده قیمت تجاری ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون، قیمت پیشنهادی جدید ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

-پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده قیمت تجاری ۳۷ میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون و قیمت پیشنهادی جدید ۳۶ میلیون تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون

-پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سردکن و گرم‌کن صندلی قیمت تجاری ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، قیمت بازار ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
منبع:دانا
انتهای پیام/