رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، با اشاره به نحوه پرداخت اجاره بهای خوابگاهای دانشجویی، از نحوه پرداخت بدهی دانش آموختگان بدهکار خبر داد.

IMG09180341

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،کیوان مرادیان با صدور بخشنامه ای به دانشگاههای کشور و با اعلام اینکه بخشی از بودجه صندوق توسط اجاره بهای خوابگاهها تامین می شود، به مواردی در خصوص پرداخت اجاره بها اشاره کرد.

اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی باید به صورت نقدی و مستقیم به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز شود و از انتقال به حساب واسط خودداری شود.

حداکثر ۱۰ درصد از دانشجویان با شرایط خاص می توانند با تایید معاون دانشجویی دانشگاه و ثبت بدهی در سیستم سامانه خوابگاهی صندوق پس از دانش آموختگی بدهی خود را باید به صندوق پرداخت کنند.

اطلاعات دانشجویان ساکن تمام خوابگاهها از اجمله ملکی، استیجاری، غیردولتی حداکثر تا ۱۵ آبان در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان ثبت شود.

توزیع سایر تسهیلات صندوق رفاه متاثر از وضعیت عملکرد دانشگاه در ثبت و پرداخت اجاره بهای خوابگاه دانشجویی خواهد بود.

منبع: مهر

انتهای پیام/