نتایج آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی ۹۳ -۹۲ اعلام شد و ۵ هزار و ۱۰۵ نفر در این دوره پذیرفته شدند.

IMG12443528

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد و متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان می توانند جهت ثبت نام براساس رشته و دانشگاه محل قبولی ، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز از تاریخ ۱۳ تا ۱۴ شهریورماه جاری به اداره آموزش دانشگاههای پذیرفته شده مراجعه کنند.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفا بر اساس گزینش علمی بوده و مراحل گزینش عمومی پذیرفته شدگان بطور مستقل توسط دانشگاهها انجام می شود. بر اساس آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواهد گرفت.

عدم مراجعه و ثبت نام پذیرفته شدگان به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد. پذیرفته شدگانی که پس از زمان ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه نکنند حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت برای این مقطع را ندارند.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز شدن ثبت نام در هر دو محل، قبولی آنها در رشته های مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان (با آزمون ورودی و بدون آزمون ورودی) در مقطع کارشناسی ارشد نیز به همراه سایر پذیرفته شدگان اعلام شده است.

یکی از شرایط سنجش در سهمیه های رزمندگان کسب حدنصاب ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد است در صورتیکه داوطلب حد نصاب لازم را کسب نکرده حائز شرایط سنجش در این سهمیه نبوده است. ضمنا ممکن است بنا به دلایلی از جمله الف- پس از تکمیل ظرفیت پذیرش از سهمیه آزاد، حائز حدنصاب لازم شده اند، ب – نفرات بالاتر این سهمیه حائز نمرات بالاتر بوده و ظرفیت تکمیل شده است، ج- عدم انتخاب مناسب دانشگاه، تعدادی از متقاضیان این سهمیه علیرغم کسب حدنصاب ۸۰ درصد جزء پذیرفته شدگان قرار نگرفته باشند.

داوطلبانی که براساس نمره اکتسابی در کارنامه و نمره آخرین فرد پذیرفته شده آن رشته، حائز نمره قبولی بوده ولی پذیرفته نشده اند، به دلیل انتخاب نامناسب دانشگاه های مربوطه است به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش، از مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری کنند.

منبع : مهر

انتهای پیام/