طرح کلان ملی توسعه کاربردی رباتیک الهام یافته از طبیعت(ربات انسان نما)، روز گذشته با حضور رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد بازدید قرار گرفت.