مهلت مجدد برای ثبت نام، ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارک برای آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی از امروز آغاز شد و داوطلبان تا پنجشنبه فرصت دارند در این مرحله ثبت نام کنند. فرصت داده شده به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

 

IMG12583282

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت، طب سنتی، تاریخ علوم پزشکی، مواددندانی، سلامت دهان، دندانپزشکی اجتماعی در ۱۶ آبان ماه برگزار می شود.

آن دسته از داوطلبان شرکت در آزمون Ph.D سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند یا می خواهند اطلاعات فرم ثبت نام خود را ویرایش کنند و همچنین می خواهند مدارک ارسالی خود را تکمیل و یا ویرایش کنند می توانند در این مرحله شرکت کنند.

داوطلبان از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه ۳۰ مهرماه تا ساعت ۲۳ روز پنجشنبه ۲ آبان ماه می توانند به منظور ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

این فرصت به هیج وجه قابل تمدید نیست.

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل تحصیلی ۹۳ – ۹۲ در مجموع دانشگاه های علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله، ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ یک هزار و ۱۶۸ نفر است.

منبع : مهر

انتهای پیام/