دکتر آیتی پنج شنبه ۸ خرداد در بندرعباس گفت: سلامت در یک تعریف جهانی فقط مربوط به جسم نیست، بلکه سلامت روح و روان هم شامل آن است و برگزاری چنین جشنواره هایی به سلامت معنوی جامعه کمک می کند.

در بحث سبک زندگی میتوانیم از آموزه های عمیق دینی خود بهر ببریم که در آموزه های دینی ما نکات بسیار فراوانی ذکر شده است.

معاون فرهنگی وزیر بهداشت که در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره دوسالانه صحیفه سجادیه دانشگاهیان سراسر کشورسخن می گفت بحث مهم جمعیت را دغدغه اصلی نظام و رهبری دانست و گفت: در این موضوع نیز نیاز مند همکاری همه ی دستگاها و نهاد ها هستیم.