به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمزپرس؛ایوب صابری، مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی استان هرمزگان در یادداشتی نوشت:

《مسئله فرهنگ در یک جامعه مساله حیاتی است … اگر فرهنگ یک کشور منحطی بود، اگر رشد اقتصادی هم پیدا کند به ضررش تمام خواهد شد، اگر رفاه هم پیدا کند؛ رفاه او را به فساد خواهد کشاند…. یعنی فرهنگ؛ ذهنیت و عقلیت جامعه و بقیه امور؛ بقیه بخش های بشرند؛ پیداست که عقل و ذهن انسان، راهنما و جهت بخش و تعیین کننده است》
اگر نگاهی به گفتمان رهبر انقلاب داشته باشیم خواهیم دید که ایشان همواره بر فرهنگ جامعه و مسائل فرهنگی تاکیدات فراوانی داشته اند. ایشان کارزار و میدان جنگ را میدان فرهنگی می بینند و با تعبیر جنگ نرم، جنگ فرهنگی، جنگ فکرها و اراده ها و … اهمیت ورود و نقش آفرینی نخبگان، جوانان، مسئولان و دلسوزان انقلاب به این میدان و کارزار را متذکر می شوند و می فرمایند ” ما شمشیر را کشیده ایم و داریم از چپ و راست میزنیم”
حال که امام امت در جنگ فرهنگ در وسط میدان شمشیر به دست مشغول مبارزه اند ما مدعیان دلسوز انقلاب چه کار کارده ایم، ماهایی که ادعای کار فرهنگی داریم، ماهایی که دلمان خوش است داریم کار فرهنگی انجام می دهیم. اصلا میدانیم امام امت از ما چه می خواهد یا برگردیم عقب تر، اصلا این جبهه و کارزار را درک کرده ایم.
امام‌امت از کار فرهنگی سخن می گوید از حرکت خودجوش جوانان یاد می کند و می فرمایند ” جوانهای مومن و حزب الهی و انقلابی کارهای فرهنگی خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند” اما ماها عین خیالمان هم نیست، اگر هم خیلی دغدغه داشته باشیم جملات آقا را در گروه ها نشر می دهیم این آسان ترین کار است برای ماهایی که حال نداریم جلسه بگیریم مشورت کنیم نظرات همدیگر را تحمل کنیم، طرح بنویسم و خلاصه دو تا ایده به درد بخور بدهیم برای کارهای خودجوش فرهنگی و پایش بایستیم برای عملیاتی شدن.
بعضی هایمان هم که منتظر هستیم تا ببینیم آقایان بالایی چه اندیشه ای برای وضعیت ما و صحبت های آقا دارند تا از نسخه شفابخششان بهره مند گردیم.
مخاطب بیانات آقا در مورد جوانان که چه کاری باید انجام دهند هم که هیچ وقت ماها نیستیم و به خودمان اصلا نمیگیریم. فقط از این قسمت از حرفهای حضرت آقا خیلی خوشمان می آید که می فرمایند ” از همه مسئولان دولتی و سایر مسئولان دعوت می کنیم که از این استعدادها استقبال کنند” یا جایی دیگر که میفرمایند ” دستگاه های دولتی باید به اینها (مجموعه های خودجوش مردمی که کار فرهنگی می کنند) کمک کنند، دستگاه های دولتی آنهایی که مربوط به فرهنگ هستند به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسلام را قبول دارند و نه انقلاب را نه نظام اسلامی را نه ارزشهای اسلامی را، آغوش خود را به روی بچه مسلمان ها به روی جوانهای مومن به روی بچه های انقلابی به روی بچه های حزب الهی باز کنند”
از این قسمت خوشمان می آید چون کارمان می شود مطالبه گری!
دیگر آن کار فرهنگی خودجوشی که آقا فرمودند را پاک فراموش می کنیم و تمام هم و غم مان را می گذاریم برای نقد مسئولین و مطالبه از آنها!! هسته های مطالبه گری شکل می دهیم و مطالبه می کنیم که آی مسئولین آقا گفت حمایت چرا حمایت نمی کنید غافل از اینکه بخشی از کار را آقا به ما سپردند.

هر چقدر بیشتر به عرصه فرهنگ جامعه فکر می کنیم مظلومیت فرهنگ و مظلومیت امام امت را بیشتر درک می کنیم.فرهنگ و امام امت مظلوم اند چون هر وقت که آقا در مورد فرهنگ صحبت می کنند فعالان فرهنگی همه ساکت می شوند و سیاسیون دست به قلم، می نویسند و تفسیر می کنند و متهم می کنند مسئولان را که چرا حرف آقا را عمل نمی کنید آقا اینجا منظورش با شما بود.
حضرت آقا در مورد عرصه فرهنگی صحبت می کنند و می فرمایند قبلا گفتیم مسئولان حمایت کنند اما الان دستگاه های دولتی مختل اند خودتان بروید فکر کنید شما آتش به اختیارید؛ اینجا هم فعالان فرهنگی سکوت اختیار کرده اند و به فکر فرو رفته اند که چه کاری باید انجام شود اما خب دست به قلمان سیاسی دوباره آتش به اختیار آقا را خود تفسیر سیاسی می کنند و به همه عرصه ها بسط می دهند و جالب است که بعضی ها هم به این تفاسیر عمل می کنند باز هم کلا فرهنگ فراموش می شود گویا آقا اصلا در باب موضوع فرهنگ سخنی نگفته اند و کار به جایی میرسد که آقا دوباره از خوشان خرج می کنند و ساده تر می گویند که جماعت موضوع فرهنگ و کار فرهنگی بود.
و اما حرف آخر؛ تفاوت دارد دید کسانی که به این می اندیشند تا چگونه اوامر امام امت را در جامعه پیاده سازی کنند تا کسانی که به این فکرند چگونه با استفاده از بیانات آقا فقط از مسئولان مطالبه کنند و به همان دستگاه مختل فشار بیاورند.
به خودمان بیاییم: چند سال است آقا از درد فرهنگی می گویند و ما فقط از مسائل حزبی و جناحی و سیاسی، فرهنگمان را هم جناحی کرده ایم.

فعالان فرهنگی باید دست به قلم شوید!!!

انتهای پیام/