مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل را ۳۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را با ۱٫۴ درصد کاهش ۳۷ درصد اعلام کرد.

IMG14445260

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری کشور در شهریورماه سال ۱۳۹۲ را بر اساس سال پایه جدید (سال ۱۳۹۰) اعلام کرد.

۱- شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریورماه سال ۱۳۹۲ عدد ۱۷۰٫۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱٫۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ( ۳۸٫۴) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲ ( ۳۵٫۱) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۱۱٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۲- شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۰۸٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده‌ ماهه این گروه ۵۲٫۱ درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳٫۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲ (۵۳٫۳) افزایش یافته است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در شهریورماه ۹۲ به رقم ۱۵۶٫۱ رسید که ۱٫۶ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱٫۱ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹٫۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۲ (۲۸٫۳) افزایش یافته است.

منبع:مهر

انتهای پیام/