هم زمان با سراسر کشور مراسم عزاداری روز عاشورا با حضور گسترده مردم بندرعباس برگزار شد.