مقوله فرهنگ  امر مهمی است که  نگاه عمیق و دقیق و کارشاناسانه را در مواجهه با خود می طلبد و هرگونه تصمیم و اقدام سطحی و ناصواب می تواند ژرفترین  تخریب ها را در جامعه به بار آورد. دست آویز بودن موارد فرهنگی در راستای  مزایا و انتفاعات حزبی از آفات مهمی است که سالیان طولانی است حوزه فرهنگ در کشورمان با آن دست و پنجه نرم می کند. این در حالی است که رهبری معظم انقلاب با وسعتی که برای  حوزه فرهنگ قایلند از مدت ها پیش دغدغه خود را آسیب های فرهنگی دانسته اند.  اما به نظر می رسد با توجه به تاکیدات پی در پی ایشان هنوز از سوی مسئولین امر برای حل معضلات فرهنگی نقشه راه و برنامه ریزی دقیقی طراحی نشده است و یا در عملیاتی شدن بسیاری از راهکارها ممشات و کوتاهی  شده است. در این اثنا گاها اظهاراتی از سیاسیون شنیده می شود که خود باعث التهاب فضای فرهنگی جامعه می گردد و به نظر می رسد طرح اینگونه اظهارات غیر کارشناسانه که جای تردید فراوان دارند در این برهه زمانی موجب  به حاشیه رفتن موضوعات مهمتر می گردد. در آخرین نمونه  از این اظهارات شاهد آن بودیم که وزیر محترم ارشاد اسلامی در جمع فعالین بخش خصوصی بار دیگر نکات جنجال آفرینی را مطرح نمودند که بارها از تریبون های جریانات خاص فرهنگی و سیاسی مطرح و پاسخ های شفاف و منطقی را دریافت کرده بودند. ایشان همواره  در مورد ورود بخش خصوصی به حوزه فرهنگ سخنانی را مطرح کرده اند. باید ایشان منظور خود از بخش خصوصی را مشخص نمایند آیا فعال نمودن انجمن های خاص و مسئله دار که غالب بنیانگذاران آن در خارج از این آب و خاک در حال نبرد رسانه ای بافرزندان انقلابی ایران اسلامی می باشند در راستای اهداف انقلاب اسلامیست؟ آیا سپردن شریان های اصلی فرهنگ یک ملت به این نوع جریانات خدمت به انقلاب و کشور است؟ ایشان که از نکات مثبت شبکه های ماهواره ای سخن می گویند آیا تا کنون به عنوان مدیر فرهنگی کشور طرحی برای مقابله  با نکات منفی  و هجمه های رسانه ای فرهنگی شبکه های ماهواره ای مسئله دار ارایه نموده اند؟ اما نکته اینجاست که از دسترس خارج کردن شبکه ای که با هزینه و برنامه ریزی دقیق استکبار تمام توان خود را در طول روز و ماه و سال برای القای شبهات سهمگین سیاسی، اعتقادی و به انحطاط کشیدن خانواده ایرانی می گذارد  کار اشتباه و غلطی است؟ آیا تا به حال ایشان با خود اندیشیده اند که این حجم از شبکه های فارسی زبان که مغایر با ارزشهای ایرانی اسلامی در حال فعالیتند با چه هدفی به تهاجم رسانه ای علیه کیان آحاد ملت می پردازند؟ با تمام این اوصاف نگارنده این ستور بسیار متاسف است که اولویت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از مسایل مهم فرهنگی و معضلات پیچیده ی آن به مسایل خردتر مانند رفع فیلتر واتس آپ و وایبر و… تغییر یافته است. احساس می شود بار دیگر فرهنگ مورد دستاویز بازیگران  سیاسی قرار گرفته تا بدور از دغدغه های اصیل فرهنگی  مقاصد سیاسی خود را با برخورد شعارگونه با این مقوله پی بگیرند.

به قلم علی شیرازی/ دانشگاه تهران

منبع: تحلیل پرس