مراسم چهارمین جشنواره زوج خوشبخت ایرانی شامگاه جمعه در مشهد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس به نقل از مجله مهر: مراسم چهارمین جشنواره زوج خوشبخت ایرانی شامگاه جمعه در مشهد برگزار شد.