امروزه پس از سپری گشتن ۴۶ سال از مرگ مرموز جهان پهلوان تختی،نامش همچنان درمیان ۴نسل از ایرانیان به افتخار برده میشود.یادش گرامی باد

470935_357

شهلا توکلی همسر جهان پهلوان تختی در میان انبوه عزاداران

انتهای پیام/