عزاداری سنتی مردم بندرعباس در تاسوعای حسینی/گزارش تصویری