محمد مارانی گفت: شاید بسیاری از جوانانی که در اول انقلاب برای این انقلاب زحمت کشیدند امروز جایشان در این جمع خالی است.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام در مراسم افتتاحیه طرح ولایت بسیج دانشجویی استان هرمزگان گفت: شاید بسیاری از جوانانی که در اول انقلاب برای این انقلاب زحمت کشیدند امروز جایشان در این جمع خالی است.جوانانی که شبانه روز سر از پا نمی شناختند و برای مبارزه با باطل در صحنه جانانه ایستادند و جان خود را فدا کردند و امروز شما به آنها اقتدا کرده اید و آنها را الگوی خود قرار داده اید، کسانی که برای رهبری و ولایت سربازی می کنند. و این مصداق یک جوان بسیجی است.

وی بسیج را یک تفکر دانست و گفت: یک بسیجی در مرارت ها،  سختی ها و خوشی ها … همراه اسلام و انقلاب و رهبری انقلاب هستند. در همه صحنه ها حضور دارند چه صحنه جنگ سخت باشد، چه صحنه جنگ نیمه سخت، و چه صحنه جنگ نرم در همه این صحنه ها حضور دارند. وقتی صفحات ۳۷ ساله  پیروزی انقلاب اسلامی را ورق بزنیم دنیایی از خلوص این این انسانهای خدایی را می بینیم.

مارانی با طرح موضوع ریزش ها و رویش های انقلاب گفت: برخی به رهبری گفتند که ریزش های انقلاب زیاد شده است اما رهبری فرمودند بلکه رویش های انقلاب بیشتر است و جوانان جزو رویش های  انقلابند، شما جزو رویش های انقلاب اسلامی هستید. حضرت آقا از شما انتظاراتی دارند.

در دنیای امروز که دنیای امروز از بی دینی بیزار است وحضرت آقا فرمودند تنها راه نجات دنیای امروز اسلام است لذا شما تلاش بکنید ول خودتان بعد دیگران را تقویت کنید، انتظار است که همراه روحانیون و علما مبلغ دین باشید.