نتانیاهو: ما الان شرایط آن کودکی را داریم که به پادشاه لخت در حالی که همه از لباس او تعریف می کردند گفت لباسی تنش نیست!

 

به گزارش پایگاه  خبری هرمز پرس ،نتانیاهو: ما الان شرایط آن کودکی را داریم که به پادشاه لخت در حالی که همه از لباس او تعریف می کردند گفت لباسی تنش نیست!

 

نتانیاهو: ما الان شرایط آن کودکی را داریم که به پادشاه لخت در حالی که همه از لباس او تعریف می کردند گفت لباسی تنش نیست!/ کارتون: محمدعلی رجبی

انتهای پیام /