دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی سهم ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۰ درصد و در مقطع دکتری ۲۰ درصد برای دانشگاهها در سال جاری عنوان کرد.

IMG11491936

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان در دانشگاههای کشور برای سال تحصیلی جدید اظهار داشت: مطابق با آیین نامه استعدادهای درخشان سهم استعدادهای درخشان در پذیرش مقطع کارشناسی ۱۰ درصد ظرفیت دانشجویان است که برای سال تحصیلی جدید حدود ۵۰ هزار نفر ارزیابی می شود.

وی در مورد پذیرش استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد نیز گفت: در این مقطع نیز ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان ۱۰ درصد دانشجویان ارشد خواهد بود که معادل ۹ هزار نفر می شود؛ در همین حال در پذیرش امسال، سهم استعدادهای درخشان در مقطع دکتری به طور متوسط ۲۰ درصد و حدود ۲ هزار نفر درنظر گرفته شده است.

این مقام مسئول در وزارت علوم تحقیقات و فناوری نحوه پذیرش استعدادهای درخشان در دانشگاهها را مطابق با شیوه نامه تدوین شده عنوان کرد و گفت: این شیوه نامه که در گذشته تدوین شده است در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا متفاوت است.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تصریح کرد: ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است و سهم استعدادهای درخشان در هر مقطع مطابق با ظرفیت تعیین شده در سال های گذشته خواهد بود و چنانچه ظرفیت پذیرش دانشگاهها افزایش یابد متناسب با آن تعداد استعدادهای درخشان پذیرش شده نیز افزایش می یابد.

وی در این مورد با ذکر مثالی گفت: برای مثال اگر ظرفیت پذیرش کنکور و برمبنای اعلام سازمان سنجش دکترا ۱۰ هزار نفر درنظر گرفته شود ۲۰ درصد این ظرفیت سهم استعدادهای درخشان است و حالا اگر ظرفیت پذیرش به ۱۲ هزار نفر افزایش یاید سهم استعدادهای درخشان ۲۰ درصد این ۱۲ هزار نفر محاسبه می شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/