دوربین دکل کاوشگر کنجکاوی ناسا تصویر یک موش صحرایی نارنجی رنگ و گرد و خاک خورده را در بین سنگ های سطح سیاره سرخ شکار کرد.

n00231143-r-b-002

پایگاه خبری هرمز پرس:

n00231143-r-b-000

n00231143-r-b-001