در هشتمین دوره  از  مسابقات کشوری کمیکار  چهار تیم از دانشگاه  پیام نور بندرعباس حضور داشتند که ازاین میان تنها دو تیم موفق به کسب امتیاز شدند.

1383722463_IMG_0100

به گزارش پایگاه  خبری هرمز پرس،  هشتمین دوره مسابقات کشوری کمیکار در دانشگاه علم و صنعت در دو بخش عملکرد و پوستر، با حضور ۶۳ دانشگاه برگزار گردید.

در این رقابت ها از میان دانشگاه های استان هرمزگان تنها چهار تیم از دانشگاه  پیام نور بندرعباس حضور داشتند که دو گروه از این تیم ها به علت نقض فنی از رقابت ها حذف شدند.

 

1383722511_IMG_0091

در این دوره از مسابقات که با حضور تیم های مختلف از دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، صنعتی تبریز، دانشگاه شیراز و … شرکت داشتند، ۴ تیم از دانشگاه پیام نور بندرعباس به نامهای فراز، کیان، سینگو و گمبرون شرکت داشتند که تیم فراز رتبه دهم، تیم کیان رتبه ۲۱، تیم سینگو رتبه ۲۶ و تیم گمبرون به دلیل نقص در ماشین آنها از دور مسابقات حذف گردید.

هدف از این مسابقه فراهم آوردن زمینه ای برای مشارکت دانشجویان در طراحی و ساخت ماشین های کوچکی است که نیرو محرکه آن با انجام واکنش شیمیایی تامین می شود. با توجه به مشکلات ناشی از استفاده خودروهای احتراق داخلی مرسوم با ارائه جایگزینی مناسب برای افزایش راندمان و کاهش آلاینده ها از اهداف اصلی این مسابقه به شمار می رود. ابتکار در طرح، سادگی و ارزانی طرح کار گروهی منسجم، ملاحظات زیست محیطی، ایمنی و موفقیت در عملکرد از اهداف جانبی این طرح می باشد.