اگر شما هم در رصدهای گذری خود از آسمان چگونگی درخشش آن ها در ذهن شما را به خود مشغول کرده است این گزارش را بخوانید.

 

n00269035-b

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،ستاره ها راکه ما ناظران زمینی به شکل نقاط کوچک ونورانی در آسمان می بینیم در واقع غول های بزرگ وگداخته ای هستند به طوری که بیشتر آن ها از ستاره خورشید که مادر منظومه شمسی است نیز بزرگترمی باشند

اما به دلیل این که این ستاره ها در فاصله ای دور از ما جای گرفته اند به صورت کوچک وچشمک زدن در آسمان رویت می شوند.

این ستاره ها دارای هسته ای هستند که آن ها تولید انرژی می کند و انرژی ایجاد شده درهسته که درمرکز ستاره جای گرفته به خارج آن منتقل شده واز سطح ستاره به شکل پرتوهای ماورای بنفش،رونتگن،ذره ای ، نوری ،گرمایی وامواج رادیویی در فضا منتشر می شوند .

بعضی از ستاره ها در پایان عمر خود به وسیله انفجارهای بسیار بزرگ متلاشی شده و از بین می روند واز آن ها تنها گوی های مادی کوچک وکاملاً در هم فشرده ای بجا می ماند که عاقبت به کوتوله های سفید، ستاره های نوترونی ویا سیاه چاله تبدیل می شوند.

اما ستاره خورشید که در منظومه شمسی جای دارد پس از پایان عمر خود منفجر شده وبه یک کوتوله سفید تبدیل می شود.

منبع : افکار نیوز

انتهای پیام/