هفته‌نامه المنار چاپ فلسطین در گزارشی از نگرانی آمریکا از اوضاع داخلی عربستان و احتمال بروز درگیری خونین بر سر قدرت در درون آل‌سعود و سناریوهای مطرح در خصوص ولیعهد و شاه سعودی خبر داد.

image7053

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرسهفته نامه المنار در این گزارش آورده است: خاندان حاکم سعودی در نجد و حجاز به علت درگیری و کشمکش بر سر تصاحب قدرت با تنش و نگرانی زیادی به سرمی برند و سناریوهای متعددی بدنبال سالم‌ترین راه برای جلوگیری از بروز درگیری خونین بین اعضای خاندان سعودی است زیرا اگر این درگیری روی دهد درنهایت به پایان و سرنگونی حکومت آنها منجر خواهد شد؛ حکومتی که همانند بختک از سالیان طولانی بر روی سینه سرزمین نجد و حجاز افتاده است.

منابع آگاه در حوزه خلیج فارس به هفته نامه المنار گفتند: عربستان درآستانه ورود به مرحله مهمی از مراحل تاریخ خاندان حاکم به سر می برد و از بین این سناریوهای مطرح برای جلوگیری از بروز درگیری ها درون این خاندان، سناریوی مربوط به انتخاب ولی عهد از نسل تقریبا جوان و کناره گیری سلمان بن عبدالعزیز ولی عهد کنونی به اختیار خود و گشودن زمینه برای رسیدن ولیعهد جدید به راس هرم قدرت است که اولین گام برای تصاحب تاج و تخت پادشاه به شمار می رود. شاه سعودی را به دو علت نمی توان از سمتش برکنار کرد؛ نخست مخالفت قاطع وی و وجود بسیاری از افراد صاحب نفوذ است که از حضورش استفاده کرده و هم چنان استفاده می کنند و آنها جریانی قوی را تشکیل می دهند که نمی توان در هر روند توزیع پست ها و مناصب احتمالی در مرحله آینده عربستان آن را نادیده گرفت.

منابع افزودند: قویترین جریان در داخل خاندان حاکم همان جریان دارای ارتباط و تماس در سطح بالا با آمریکا است که تلاش می کند تغییرات مورد نظر را به طور ظاهری در چهره رژیم حاکم از طریق تغییر دادن امیر سلمان ولی عهد تا تاج و تحت پادشاه سالخورده و بسیار بیمار صورت دهد. علاوه بر مخالفت شاه با کناره گیری از قدرت به علت وجود این جریان قوی در اطرافش که مخالف در معرض خطر قرار گرفتن منافعش از طریق جریان دیگری است؛ در عربستان همچنین کسانی معتقدند که شاه باید تا مرگش در قدرت باقی بماند و نباید تغییراتی داد که در آینده بتوان از آن به طور منفی سوء استفاده کرد.

این منابع افزودند: اسامی زیادی در بورس اسامی برعهده گرفتن سمت ولی عهدی بر سر زبانها است که همگی آنها به هسته آمریکا در درون خاندان سعودی وابسته هستند که معتقدند باید ولی عهد کنونی تغییر کند بویژه که شاه در بسیاری از بخش های دیپلماتیک اذعان کرده است که از بیماریهای زیادی رنج می برد و هر دیدارش با مسئولان خارجی بیشتر از ۱۵ دقیقه نمی تواند باشد اما بحث درباره آینده عربستان و اقدامات بعد از غایب شدنش از صحنه این کشور نباید از نظرش دور باشد به گونه ای که وی همچنان از آنچه در جریان است مطلع می گردد.

این منابع گفتند: طرح دومی نیز وجود دارد که براساس باقی ماندن شرایط و اوضاع به طور طبیعی و تلاش برای آماده کردن ولی عهدی برای جایگزین کردن به جای امیر سلمان و سپس اجازه به امیر سلمان برای باقی ماندن به عنوان پادشاه اما با اختیارات بسیار محدود ولی بدون اعلام این مسئله استوار است و این چه بسا بهترین راه حل باشد که از درگیری خونین در درون خاندان آل سعودی جلوگیری خواهد کرد و روند امور را طبیعی نشان خواهد داد.

اما این منابع معتقدند که سناریوی نخست بیشترین شانس را برای اجرا دارد زیرا امیر سلمان نمی تواند پادشاه عربستان شود؛ مگر به صورت سریع و سمبلیک برای چند ماه تا اینکه در تاریخ ثبت شود که حکومت و پادشاهی را تحویل گرفته است و سپس جایگزینی به جای او صورت گیرد بدان معنی که روند تغییرات در عربستان شامل تاج و تخت پادشاهی و پست ولایت عهدی خواهد بود و آمریکا که از وضعیت خاندان حاکم در ریاض نگران است از امیر مقرن بن عبدالعزیز معاون دوم در دولت سعودی برای برعهده گرفتن ولایت عهدی حمایت می کند و امیر مقرن به طور مشترک با بندر بن سلطان نقش سعودی و شراکت ریاض با واشنگتن در تغییر نظام های حاکم در جهان از طریق ترور و خرابکاری را مدیریت می کنند و همچنین وی از حامیان تداوم قطع روابط با تهران است و روابطی قوی با آمریکا و روابط محرمانه و مستحکم با اسرائیل دارد.

منبع: مهر

انتهای پیام/