نفرات و دانشگاه های برتر در پنجمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور معرفی شدند.

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،پس از برگزاری پنجمین المپیاد علمی دانشجویان در روزهای ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه، نتایج نهایی حیطه های چهارگانه حیطه استدلال بالینی: حیطه های major پزشکی عمومی( داخلی، اطفال، زنان ، جراحی)، حیطه مدیریت نظام سلامت: سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت، حیطه علوم پایه: سوء مصرف مواد (substance abuse) و بخش جانبی المپیاد: هنر در آموزش پزشکی اعلام شد.

در بخش گروهی المپیاد در حیطه استدلال بالینی مقام اول به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقام دوم به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مقام سوم به دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعلق گرفته است.

در حیطه تفکر علمی در علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان مقام اول، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مقام دوم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مقام سوم را کسب کرده اند.

همچنین در حیطه مدیریت نظام سلامت مقام اول به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مقام دوم به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مقام سوم به دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق گرفت.

در بخش جنبی که برای اولین بار در این دوره از المپیاد برگزار شد با عنوان حیطه هنر در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقام اول، دانشگاه علوم پزشکی کاشان مقام دوم و دانشگاه علوم پزشکی کرمان مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش انفرادی در هر حیطه ۹ دانشجو به عنوان دانشجویان برتر معرفی شده اند.

حیطه استدلال بالینی  حیطه مدیریت نظام سلامت حیطه علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان اصفهان تبریز
کاشان اراک شهید بهشتی
کرمان شهید بهشتی کرمان
بیرجند شیراز تهران
شاهد شهید بهشتی گلستان
شیراز تبریز تهران
اصفهان گلستان مشهد
شهید بهشتی تهران بیرجند

منبع: مهر

انتهای پیام/