جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد : ۵دانشگاه ایرانی دریک نظام رتبه بندی جهانی که برای اولین بار نتایج آن اعلام می شود، حضور دارند .

به گزارش هرمزپرس، به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکترمهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: پروژه رتبه بندی U-Multirank، حاصل همکاری بین چندین سازمان از جمله موسسه علوم و فناوری  دانشگاه لایدن (هلند)، و مرکز توسعه آموزش عالی در آلمان و بخش کتاب سنجی دانشگاه  لایدن، به منظور توسعه یک نظام رتبه بندی چند بعدی تهیه و ارائه شده و در آن شاخص های  آموزشی، پژوهشی، بین المللی و تعاملات  منطقه ای سنجیده می شود .
وی افزود: برای اولین بار نتایج این رتبه  بندی، که بیش از ۸۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی از ۷۴ کشور در سطح جهان را دربر می گیرد، منتشر شده است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: این رتبه بندی یک ابزار جدید و شفاف بین المللی است که چند بعدی،  چند سطحی و کاربر محور است و به دلیل این ویژگی ها با سایر نظام های رتبه بندی آموزش  عالی موجود متفاوت است و پاسخگوی نیاز مخاطبان و ذینفعان مختلف آموزش عالی ازجمله اساتید، دانشجویان، مدیران، سیاست گذاران در سطوح مختلف، حمایت کنندگان مالی، رهبران تجاری، پژوهشگران و عموم مردم است.
دکترمهراد درادامه گفت: هدف از این پروژه، توسعه یک نظام رتبه بندی با درنظر گرفتن همه ابعاد و  طبیعت ناهمگون دانشگاه های جهان است.
وی افزود : همچنین  این پروژه نه فقط با تمرکز بر پژوهش بلکه به  ارزیابی دانشگاه ها در ۵ حوزه آموزش و یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، تعامل منطقه ای و بین المللی سازی می پردازد که شامل یک  رتبه بندی چند بعدی و ۴ رتبه بندی در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، کسب و کار و  فیزیک است.
وی درارتباط با پوشش دانشگاهی افزود: پوشش دانشگاهی این نظام رتبه بندی  شامل دانشگاه های داخل اتحادیه اروپا و  خارج از اتحادیه اروپا از جمله دانشگاه های آمریکا ، آسیا، آفریقا و استرالیا است.
سرپرست ISC در مورد منبع داده ها در این نظام رتبه بندی گفت: منابع  گردآوری داده در این نظام رتبه بندی شامل  پایگاه های Scopus , web of science ، اطلاعات ارسالی توسط موسسات، نظرسنجی از  دانشجویان و در صورت نیاز پایگاه های پروانه ثبت اختراع است، منظور ازنتایج  نظرسنجی دراین جا، نظرسنجی درباره شاخص شهرت به کار رفته توسط تایمز و QS نیست.
دکترمهراد گفت: شاخص های این نظام رتبه بندی در قالب ۵ بعد کلی شامل آموزش و  یادگیری، پژوهش، انتقال دانش، تعامل منطقه  ای، گرایش بین المللی می شود.
وی درادامه افزود: نکته حائزاهمیت حضور ۵ دانشگاه کشورمان در اولین رتبه بندی U-Multirank سال ۲۰۱۴ است که این  دانشگاه ها شامل : دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران می باشد.
دکترمهراد گفت: نتایج U-Multirank در ۳ قالب رتبه بندی نظرسنجی دانشجویی، رتبه بندی مقایسه ای و رتبه بندی در یک نگاه  ارائه شده است.
همچنین سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: درقسمت نظرسنجی دانشجویی ۱۲ دانشگاه از آفریقا، ۱۳۶ دانشگاه  از آسیا، ۴۸۸ دانشگاه از اروپا، ۱۸ دانشگاه از  آمریکای جنوبی، ۱۴۸ دانشگاه از آمریکای شمالی و ۲۷ دانشگاه از اقیانوسیه حضور داشته اند و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران ۵ دانشگاه  ایرانی هستند که در این رتبه بندی حضور داشته اند.
دکترمهراد در پایان خاطرنشان کرد: در قسمت مقایسه ای ۱۲ دانشگاه از آفریقا، ۱۴۰ دانشگاه از آسیا، ۵۱۳ دانشگاه از اروپا، ۲۰ دانشگاه از آمریکای جنوبی، ۱۵۱ دانشگاه از آمریکای
شمالی و ۲۷ دانشگاه از اقیانوسیه حضور دارند.
گفتنی است دراین قسمت نیز ۴ دانشگاه از ایران حضور داشته اند که این دانشگاه ها شامل: دانشگاه های تهران، صنعتی شریف،  صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران می باشند.