اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در بخش سندرک با حضور ۷۰ نفر از دانشجویان پزشکی برگزار شد.

انتهای پیام/