جشن دانشجویان  جدید الورود مرکز آموزش عالی  علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس  به همت بسیج دانشجویی شهید قریب برگزار شد.