برای تحصیل رتبه اولیها در مقطع کارشناسی ارشد سال آینده ۷ تبصره از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

IMG16332364

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس، با مصوبات در نظر گرفته شده در سازمان سنجش و وزارت علوم، برای رتبه های نخست علاوه بر ظرفیت اعلام شده به ترتیب برای ظرفیت ۱ تا ۴ نفر، یک ظرفیت؛ برای ظرفیت ۵ تا ۹ نفر، دو ظرفیت و برای ظرفیت بیش از ۹ نفر، ۳ ظرفیت؛ در هر کد رشته محل (به جز کد رشته محل های بورسیه و شرایط خاص ) به فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در صورت احراز حد نصاب نمره علمی لازم ( ۹۰ درصد ) و سایر شرایط گزینش به شرح تبصره های ۱ تا ۷ ذیل تخصیص داده می شود.

تبصره ۱- حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال است و به لحاظ میانگین کل، داوطلب باید حائز بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی در مؤسسه محل تحصیل خود باشد.

تبصره ۲- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند یک بار در هر سال به ازای هر رشته، از بین فارغ التحصیلان رتبه اول تمام رشته های آموزشی خود در مقطع کارشناسی که بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته باشد، فقط یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی کنند.

تبصره ۳- دانشجویان مقطع کارشناسی در دوره های نیمه حضوری و مجازی چنانچه از طریق آزمون سراسری وارد دوره های فوق شده باشند می توانند از تسهیلات رتبه اولی بهره مند شوند.

تبصره ۴- دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.

تبصره ۵- آن دسته از دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.

تبصره ۶- هر یک از فارغ التحصیلان رتبه اول، در گزینش نهایی ابتدا در هر یک از اولویت های انتخابی با سهمیه ثبت نامی و در صورت عدم قبولی، در امتیاز رتبه اول گزینش می شوند. بدیهی است چنانچه داوطلبی در اولویت اول در سهمیه ثبت نامی پذیرفته نشود و با امتیاز رتبه اول پذیرفته شود، اولویت های بعدی وی بررسی نخواهد شد. ضمناً در صورت عدم قبولی، وضعیت وی به همین ترتیب در سایر اولویت ها (در صورتی که داوطلب اولویت های بعدی را انتخاب کرده باشد) بررسی خواهد شد.

تبصره ۷- افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، ادامه تحصیل آنان همانند سایر داوطلبان و از طریق شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های
کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل ) سنوات بعد میسر خواهد بود.

منبع: مهر
انتهای پیام/