دانشگاه اصفهان، جزئیات پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور را اعلام کرد.

IMG09173917

 

به گزارش پایگاه خبری هرمز پرس،دانشگاه اصفهان جزئیات پذیرش و انتقال دانشجویان ایرانی واجد شرایط شاغل به تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا را اعلام کرد.

شرایط عمومی:

نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی، تاییدیه مدارک تحصیلی از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط یا وزارت امور خارجه، گواهی معتبر سلامت جسمی و روانی از پزشک معتمد دانشگاه، مدارک تحصیلی مقاطع قبلی و جاری مورد تایید مراجع ذیصلاح، نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا و معتبر بودن موسسه مبدا از نظر اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از جمله شرایط عمومی برای پذیرش دانشجویان ایرانی اعلام شده است.

شرایط اختصاصی:

در مقطع کارشناسی

متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی باید دارای مدرک دیپلم (معادل پایان دوره تحصیلات متوسطه در ایران) و پیش دانشگاهی یا معادل آن باشند و این مدارک باید توسط مراجع ذیربط تایید شوند.

حداقل معدل قابل قبول دیپلم ۱۲ است.

گذراندن حداقل ۱۲ واحد اصلی (به جز واحدهای جبرانی) با میانگین کل ۱۲ از ۲۰ یا معادل آن در موسسه مبدا الزامی است.

سنوات دانشجو صرف نظر از تاریخ شروع و طول زمان تحصیل در دانشگاه مبدا، صرفا” متناسب با واحدهای معادل سازی شده وی محاسبه و منظور خواهد شد و میانگین نمرات واحدهای معادل سازی شده آن ها نیز در میانگین کل منظور می شود.

در مقطع کارشناسی ارشد:

متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باید ضمن داشتن مدرک کارشناسی مرتبط، موافقت گروه آموزشی را طبق شاخص های مصوب کسب کنند.

حداقل معدل قابل قبول کارشناسی ۱۲ است.

متقاضی باید حداقل ۶ واحد اصلی (به جز واحدهای جبرانی) با کسب نمره حداقل ۱۲ و با میانگین کل حداقل ۱۴ از ۲۰ را در موسسه مبدا گذرانده باشد.

سنوات دانشجو صرف نظر از تاریخ شروع و طول زمان تحصیل در دانشگاه مبدا، صرفا” متناسب با واحدهای معادل سازی شده وی محاسبه و منظور خواهد شد و میانگین نمرات واحدهای معادل سازی شده آن ها نیز در میانگین کل منظور می شود.

در مقطع دکتری:

متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری باید ضمن داشتن مدرک کارشناسی ارشد، موافقت گروه را بر اساس شاخص های مصوب کسب کنند.

حداقل معدل قابل قبول کارشناسی ارشد ۱۴ است.

برای آن دسته از متقاضیان مقطع دکتری که دوره تحصیلی آن ها در دانشگاه مبدا صرفا” تحقیقاتی بوده است، ارائه گواهی معتبر از آن دانشگاه مبنی بر گذراندن حداقل یک سال از آن دوره تحقیقاتی الزامی است.

تبصره: پذیرش دانشجوی دکتری در شیوه تحقیقاتی، بر اساس دوره های رایج در دانشگاه اصفهان خواهد بود.

برای آن دسته از متقاضیان مقطع دکتری که دوره تحصیلی آن ها در دانشگاه مبدا، آموزشی پژوهشی بوده، ارائه گواهی معتبر از آن دانشگاه مبنی بر گذراندن حداقل ۶ واحد اصلی (به جز واحدهای جبرانی) با معدل حداقل ۱۴ از ۲۰ یا معادل آن الزامی است.

سنوات دانشجو صرف نظر از تاریخ شروع و طول زمان تحصیل در دانشگاه مبدا، صرفا” متناسب با واحدهای معادل سازی شده وی محاسبه و منظور خواهد شد و میانگین نمرات واحدهای معادل سازی شده آن ها نیز در میانگین کل منظور می شود.

مهلت پذیرش

مهلت پذیرش مدارک و درخواست فرد متقاضی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای نیمسال اول تحصیلی، تا پایان خرداد ماه و برای نیمسال دوم تحصیلی، تا پایان مهر ماه است.

مهلت پذیرش درخواست اولیه فرد متقاضی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بر اساس زمان برگزاری مصاحبه علمی است که توسط دانشگاه اصفهان اعلام خواهد شد.

مدارک لازم در سامانه دانشگاه اصفهان اعلام شده است.

جزئیات شهریه تحصیلی

شهریه دانشجویان ایرانی انتقال یافته از خارج به داخل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر نیمسال تحصیلی، دو برابر شهریه نوبت دوم همان مقطع محاسبه و دریافت می شود.

شهریه دانشجویان ایرانی انتقال یافته از خارج به داخل در مقطع دکتری در هر نیمسال تحصیلی، بر اساس جدول زیر محاسبه و دریافت می شود:

جدول شهریه

علوم انسانی، آمار و ریاضی فنی مهندسی و علوم پایه(به جز آمار و ریاضی)
پیش پرداخت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال + هر ترم ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال پیش پرداخت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال + هر ترم ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال

در صورت انصراف دانشجو از ادامه تحصیل، ۱۰ درصد مبلغ پیش پرداخت، یک سوم شهریه همان ترم کسر و مابقی مسترد می‌ شود.

هر سال ۱۰ درصد به مبالغ جدول فوق اضافه خواهد شد.

هزینه‌های رفاهی از قبیل اسکان، تغذیه، بیمه و غیره جداگانه محاسبه و دریافت می شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/