دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی با برگزاری همایش علوم شناختی به بررسی منابع و عوامل موثر در بروز تنش و جایگاه ایران از نظر توسعه دانش و فناوری‌های شناختی در منطقه و جهان پرداخت.

IMG09555547

طاهره کرمانی رنجبر- رئیس همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این همایش گفت: این همایش با هدف بررسی عوامل تنش زا و اثرات بر کارکردهای شناختی برگزار شد.

وی با اشاره به موضوعات این همایش اظهار داشت: ضرورت و اهمیت علوم شناختی، شاخه‌های مطالعاتی در علوم شناختی، حوزه‌های نظری و کاربردی در علوم شناختی، جایگاه ایران از نظر توسعه دانش و فناوری‌های شناختی در منطقه و جهان، منابع و عوامل موثر در بروز تنش، عوامل تعدیل کننده تنش، تاثیر تفاوت‌های فردی در مقابله با تنش و دکترین شوک و نحوه مدیریت آن بحث و بررسی می‌شود.

کرمانی برگزاری کارگاه‌های آموزشی را از برنامه‌های جنبی این همایش نام برد و یادآور شد: نوار مغز یا انسفالوگرام (EEG)، دروغ سنجی، مداخلات روانی_ اجتماعی در بلایا، بازِی آوری ( Gamification) و نورو فیدبک و کاهش تنش از جمله عناوین این کارگاه‌های آموزشی است.

منبع : مهر

انتهای پیام/